Kannuksen Metsästysseuran sääntöjä ja ohjeita

Metsästyslaki Metsästysseuran säännöt  Hirvenpyynnin säännöt
Hirvi3 Hirvi Hirvi2

Hirvenpyynnin turvallisuusohjeet 

" Tähtää ensin, tähtää tarkasti...."

Metsästäjän eettiset ohjeet

Metsästyksessä tulee jokaisen noudattaa metsästyslakia, seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä käytöstapoja. Ajoneuvot tulee sijoittaa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa eikä haittaa muille liikkujille. Roskia ei saa jättää luontoon. Periaatteella, ne mitä viet metsään niin tuot myös tullessasi pois. Tämä koskee myös hylsyjä, jotka luontoon jätettynä (erityisesti peltoalueet) saattavat joutua rehun matkassa tuotantoeläimen suolistoon.