Metsästysajat ja rajoitukset 1.8.2018–31.7.2019

    
Seurakohtainen metsästyskiintiö ja rajoitukset vuonna 2018 - 2019


Kiintiöt: Kiintiöt kolme metsäkanalintua joista yksi voi olla urosmetso. Koppelo, peltopyy ja riekko on rauhoitettu.  Jänikselle ei kiintiötä. Metsäsätäjiä kehoitetaan tarkastamaan oma-aloitteisesti mahdollisia kauden aikana muuttuvia metsäkanalintujen metsästysaikoja Oma-riistasta tai riista.fi sivuilta ja noudattaa niitä.


Metsäkauris: Metsäkauris ei enää 1.8.2005 lähtien ole ollut pyyntiluvanvarainen riistaeläin.
Metsästysseuran kesäkokouksessa päätettiin kiintiö metsäkauriin pyynnille ja ne ovat Kannuksen  metsästysseuran hirvialueilla 10 kaurista sekä Korpelan hirvimiesten alueilla samoin 10 kaurista. Kauriin kevätpyyntiä ei ole keväällä 2019 (pukki pyynti).Hirvenpyynnin aikana säädösten mukainen vaatetus vaatetus! 


Kaurisvastaavina toimivat Kannuksen alueella Jarkko Koivisto ja Korpelan alueella Sauli Konttila.
Kauriin kaatoilmoitus pitää tehdä viikon kuluessa kaadosta Omariistassa tai riistakeskuksen nettisivulta avattavalla lomakkeella.. 
   

Metsästysajat 1.8.2018–31.7.2019