Metsästysajat ja rajoitukset

    
Seurakohtainen metsästyskiintiö ja rajoitukset


Kiintiöt: Kiintiöt kolme metsäkanalintua joista yksi voi olla urosmetso. Koppelo, peltopyy ja riekko on rauhoitettu.  Jänikselle ei kiintiötä. Metsäsätäjiä kehoitetaan tarkastamaan oma-aloitteisesti mahdollisia kauden aikana muuttuvia metsäkanalintujen metsästysaikoja Oma-riistasta tai riista.fi sivuilta ja noudattaa niitä.


Metsäkauris: Metsäkauris ei enää 1.8.2005 lähtien ole ollut pyyntiluvanvarainen riistaeläin.

Metsästysseuran kesäkokouksessa päätettiin kiintiö metsäkauriin pyynnille ja ne ovat Kannuksen  metsästysseuran hirvialueilla 15 kaurista sekä Korpelan hirvimiesten alueilla samoin 15 kaurista. Kauriin kevätpyyntiin kaksi pukkia kummallekin alueelle. Hirvenpyynnin aikana säädösten mukainen vaatetus vaatetus! 


Kauriin kaatoilmoitus pitää tehdä viikon kuluessa kaadosta Omariistassa tai riistakeskuksen nettisivulta avattavalla lomakkeella. Kaadoista ilmoitus myös alueen kaurisvastaavalle. 
   

Metsästysajat 1.8. – 31.7.