Kannuksen Metsästysseura ry 2023

Toimihenkilöt:

Puheenjohtaja: 
Juha Landin


 Sihteeri: Sauli Konttila                                Rahastonhoitaja: Reijo Karppinen
 
Johtokunta

Juha Landin pj
Mauri Mastokangas
Teijo Räisänen
Reijo Karppinen
Janne Joki-Korpela
Janne Isohanni
Jorma Niemonen
Hannu Saarikoski
Olavi Perttula

Tilitarkastajat: Toni Kattilakoski ja Tapani Iso-Heiniemi

 
Hirvijaosto Riistanhoitojaosto AmpumajaostoKaurisjaosto
Mauri Mastokangas pj
Allan Mikkola
Sauli Konttila
Lauri Linna
Jorma Niemonen
Hannu Saarikoski
Jukka Takanen
Risto Rekilä
Juha Landin
Janne Isohanni
Lauri Linna pj
Reijo Karppinen
Jorma Niemonen
Rasmus Niemonen
Joonas Kontio
Olavi Perttula
Teijo Räisänen
Juha Landin
Tatu Pulkkinen
Matti Hernesniemi
Sauli Konttila

Juha Landin pj
Rasmus Niemonen
Asta Rekilä-Suni
Lauri Linna
Raimo Mattila
Pentti Saarikoski
Esko Saarikoski
ErkkoYpyä
Rasmus Vetoniemi
Esko Joki-Korpela
Aleksi Isohanni

Teijo Räisänen pj
Lauri Linna
Tapio Rekilä
Riku Mikkola
Sauli Konttila
Timo Vihanta
Joonas Kontio
Riistanhoitoyhdistyksen jäsen: Ari Isohanni
Jäsenyys:

Jäsenhakemus löytyy tästä.

Vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu vuonna 2023 on 30€.
Uusien  jäsenten liittymismaksu on 100€ ja 25€ nuorilta.

Jäsenmaksu suoritetaan metsästysseuran tilille Kannuksen Osuuspankki FI 58 5108 0220 0222 89.

Tilisiirrot eri maksuihin löytyvät alta.
Jäsenmaksulomake
Vieraslupa
Pienpetokortti
Tutkinnot ja ammunta.

                                  Suunnitelmat ja pöytäkirjat:
Toimintasuunnitelma 2022
Toimintasuunnitelma 2019
Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma v.2010
Toimintakertomus v.2021
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus v.2009
Toimintakertomus v.2008
Toimintakertomus v.2007
Toimintakertomus v.2006
Kesäkokouksen pöytäkirja 2023
Talvikokouksen pöytäkirja 2023
Kesäkokouksen pöytäkirja 2022
Talvikokouksen pöytäkirja 2022
Kesäkokouksen pöytäkirja 2021
Talvikokouksen pöytäkirja 2021
Kesäkokouksen pöytäkirja 2020
Talvikokouksen pöytäkirja 2020
Kesäkokouksen pöytäkirja 2019
Talvikokouksen pöytäkirja 2019
Kesäkokouksen pöyäkirja 2018
Talvikokouksen pöytäkirja 2018
Kesäkokouksen pöytäkirja 2017
Talvikokouksen pöytäkirja 2017
Kesäkokouksen pöytäkirja 2016
Talvikokouksen pöytäkirja 2016
Kesäkokouksen pöytäkirja 2015
Talvikokouksen pöytäkirja 2015
Kesäkokouksen pöytäkirja 2014
Talvikokouksen pöytäkirja 2014
Kesäkokouksen pöytäkirja 2013

Talvikokouksen pöytäkirja 2013
Kesäkokouksen pöytäkirja 2012
Talvikokouksen pöytäkirja 2012
Kesäkokouksen pöytäkirja 2011
Talvikokouksen pöytäkirja 2011
Kesäkokouksen pöytäkirja 2010
Talvikokouksen pöytäkirja 2010
Kesäkokouksen pöytäkirja 2009
Talvikokouksen pöytäkirja  2009

Johtokunnan kokouspöytäkirja 27.1.2020
Johtokunnan kokouspöytäkirja 8.8.2018
Johtokunnan kokouspöytäkirja 29.1.2009
Kannuksen metsästysseuran kesäkokous 4.8.2016

1.  Metsästysseuran pj Juha Landin avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3. Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastijiksi valittiin Mika Lamu ja Tiina Tolmonen.

5. Riistakiintiöt 3 metsäkanalintua joista 1 voi olla metso. Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu. Kauriit 5 kpl kirkonkylä ja 5 kpl Korpela. Kaurisvastaavat kirkonkylä Jorma Niemonen, Korpela Esko Joki-Korpela.

6. Rauhoitusalueet: Polvikoski, Ypyä. Rekilän Etelänevalta Metsähallituksen alueelta metsäkanalinnut.

7. Viirrejärven alue on rauhoitettu pienriistanpyynniltä hirvenmetsästyksen aikana.

8. Uudet jäsenet: Timo Salo

9. Karhunpyyntiin osallistuvat lisäävät nimet listaan ja maksavat 10€ pienpetomaksun rhy:n tilille.

10. Karhunpyyntivastaavat Juha Landin ja Allan Mikkola. Karhua haetaan vain omilta alueilta. 

11. Muut asiat: Perhepäivä 13.8. klo 10-14 Hietakankaan ampumaradalla.

12. Hirvimerkkiammunnat 13.8 klo 14 jälkeen.

13. Oma riista: Metsästäjänumero ilmoitetaan txt viestillä Juha Landin 050 3569 535.

Kokous päättyi klo 19:40


Kannuksen metsästysseuran vuosikokous 28.1.2016

1§ Juha Landin avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Konttila ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätös valtaiseksi,ilmoitus Lestijoki lehdessä 21.1.2016 ja seuran

kotisivulla.

4§ Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Linna ja Lauri Lamu.

5§ Hyväksyttiin v.2015 toimintakertomus

6§ Kuultiin ja hyväksyttiin v.2015 tilikertomus.

7§ Kuultiin tilitarkastajien Toni Kattilakoski ja Tapani Iso-Heiniemi lausunto ja myönnettiin tili-ja

vastuuvapaus tilivelvollisille.

8§ Hyväksyttiin v.2016 toiminta ja taloussuunnitelma.

9§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja johtokunnan jäseniksi Hannu Saarikoski,Jorma Niemonen,Matti Hernesniemi,Reijo Karppinen,Pentti Keski-Korpela,Janne Isohanni,Olavi Perttula,Tiina Iso-Heiniemi.

10§ Tilintarkastajiksi valittiin Toni Kattilakoski ja Tapani Iso-Heiniemi ja varalle Lauri Lamu.

11§ Jäsenmaksut:vuosi jäsen 25€,liitymismaksu 100€ aikuisilta ja nuorilta 25€.

12§ Hirvi-ampuma-ja riistanhoitojaostot entiset.

13§ Petoyhdysmiehet:Reijo Karppinen,Allan Mikkola,Pauli Keski-ojala,Pasi Töyräskoski.

14§ Oma riista yhdysmieheksi Arto Vilppola ja Jorma Niemonen.

15§ Kokous päättyi klo 20.

 

Pöytäkirjan tarkastajat:Lauri Lamu ja Lauri Linna

Kannuksen metsästysseuran kesäkokous 6.8.2015

1.Puhjoht.Juha Landin avasi kokouksen

2.Valittiin kokouksen puh.johtajaksi Juha Landin ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela

3.Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.(Lestijokilehti 30.7.)

4.Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Niemi ja Juhani Vähähyyppä.

5.Riistakiintiöiksi kauriille sovittiin 5+5 molemmille pyyntiporukoille.Metsäkanalinnut 3 kpl.

Joista 1 urosmetso,jäniksellä ei kiintiötä.

6.Rauhoitualueet Polvikosken alue,Ypyän alue ja Eleläneva metsäkanalintujeno osalta.

7.Karhunpyyntiin osallistuville nimilista molemmilla kämpillä ilmoittautuminen 15.8. mennessä.

8.Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:Samu Niemonen,Olli-Matti Tuorila,Pasi Peltoniemi,Sami Mastokangas,Rasmus Vetonieni,Topias Junttila,Pasi Töyräskoski,Matias Rautiola ja Jukka Takanen.

9.Hyväksyttiin Kuuronkallion tuulipuiston vuokrasopimus ja allekirjoitettiin.

10.Pienpetokortin maksaneilla oikeus loukkupyynntiin RHY:n alueella.

Juha Landin puh.joht.Pentti Keski-Korpela sihteeri.

Osmo Niemi ja Juhani Vähähyyppä pöytäkirjan tarkastajat.

Kannuksen Metsästysseuran vuosikokous 05.02.2015

 
1.Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Isohanni ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3.Todettiin kokous lailliseksi ja paatösvaltaiseksi.(Ilm.Lestijoki-lehti 29.1.)

4.Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Linna ja Matti Hernesniemi.

5.Esitettin ja hyväksyttiin v.2014 toimintakertomus.

6.Hyväksyttin tilikertomus,tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus

Tilivelvollisille.

7.Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja muut jäsenet Hannu Saarikoski,Jorma Niemonen,Matti Hernesniemi,Reijo Karppinen,Janne Isohanni,Olavi Perttula,Tiina Tolmonen ja Pentti Keski-Korpela.

Tilintarkastajiksi Toni Kattilakoski ja Tapani Iso-Heiniemi,varalle Paavo Niemelä.

8.Hyväksyttiin v.2015 toiminta-ja taloussuunnitelma.

9.Päätettiin liittymismaksuksi 100€,nuorilta 25€,vuosijäsenmaksu 25€.

10.Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Timo Kinnunen,Jussi Mäkelä ja Mats Hagström.

11.Jaostot:

Hirvijaosto:pj Lauri Lamu,Allan Mikkola,Juha Landin,Risto Rekilä,Jorma Niemonen,Pentti Keski- Korpela,
Lauri Linna,Antti Hyyppä,Hannu Saarikoski ja Janne Isohanni.

Ampumajaosto:pj.Juha Landin,Rasmus Niemonen,Lauri Linna,Matti Hernesniemi,Raimo Mattila,Pentti Saarikoski,Esko Saarikoski,Erkko Ypyä,Tiina Tolmonen,Esko Joki-Korpela Asta Rekilä.

Riistanhoitojaosto:pj.Lauri Linna,Reijo Karppinen,Jorma Niemonen,Rasmus Niemonen,Asta Rekilä,
Olavi Perttula,Markus Haapalehto,Juha Landin,Tiina Tolmonen,Matti Hernesniemi.

12.Hirvijahtiin osallistumiseksi vaaditaan 200 osumapistettä hirvi tai pienoishirviradalta.

13.Riistakolmio laskenta tehdään 6.2.

14.Riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan vaihtuu Janne Isohannin tilalle Ari Isohanni.

15.Kokous päättyi klo 20

 
Kokouksen puolesta

Paavo Isohanni           Pentti Keski-Korpela

Pöytäkirjan tarkastajat

Matti Hernesniemi        Lauri Linna

Kannuksen Metsästysseuran kesäkokous 11.8.2014 klo 19

 1.Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3.Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi(ilmoitus Lestijoki lehdessä 31.7.2014).

4.Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Lauri Linna ja Milko Liedes.

5.Saaliskiintiöt:3 metsäkanalintua,joista 1 urosmetso,jäniksille ei kiintiötä.
Kauriit 5+5 molemmille porukoille.

6.Rauhoitusalueet Ypyän ja Polvikosken alueet kotisivun kartan mukaan ja Etelänevan valtion alueella metsäkanalinnut.

7.Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Janne Poikkimäki,Mika Suni ja Kimi Siltala.

8.Uusi hirvenpyyntisopimus Korpelan Hirvestäjien kanssa hyväksyttiin paitsi 4.pykälä poistettiin
kokonaan.

9.Koemaastoja annetaan käyttöön tarvittaessa.

10.Karhunpyynnin yhteyshenkilö Reijo Karppinen ja ilveksen pyynnin Tomi Nikula.
SRVA yhteyshenkilö on Pauli Keski-Ojala varalla Milko Liedes.
Käytiin läpi karhunpyynnin säännöt.

11.Kokous päättyi klo 20:03.


Kannuksen Metsästysseuran vuosikokous 30.01.2014

1. Juha Landin avasi kokouksen.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Vähähyyppä ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3.Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Allan Mikkola ja Tiina Tolmonen.

4.Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Esitettiin v.2013 toimintakertomus ja hyväksyttiin.

6.Hyväksyttiin tilikertomus ja tilinpäätös.Kuultiin tilintarkastajien lausunto.

7.Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8.Hyväksyttiin toimintasuunnitelma v.2014.

9.Vuokrasopimuksia voivat tehdä ja hyväksyä johtokunnan jäsenet.

10.Jaostot:

Hirvijaosto:Pj Lauri Lamu,vpj Allaan Mikkola,Juha Landin,Risto Rekilä,Jorma Niemonen,Pentti Keski-Korpela,Lauri Linna,Antti Hyyppä ja Hannu Saarikoski.

Ampumajaosto:Pj Juha Landin,Rasmus Niemonen,Lauri Linna,Matti Hernesniemi,
Raimo Mattila,Pentti Saarikoski,Esko Saarikoski,Erkko Ypyä,Tiina Tolmonen,Esko Joki-Korpela ja Asta Rekilä.

Riistanhoitojaosto:Pj Lauri Linna,Reijo Karppinen,Jorma Niemonen,Rasmus Niemonen,
Asta Rekilä,Olavi Perttula,Markus Haapalehto,Juha Landin,Tiina Tolmonen ja Matti Hernesniemi.

11.Hirvikolari yhdyshenkilöt:Lauri Linna varalla Milko Liedes sekä Antti Hyyppä varalla Hannu Karvonen.

12.Tilitarkastajiksi valittiin Risto Posio ja Tapani Iso-Heiniemi varalla Paavo Niemelä.

13.Suoritetaan riistakolmiolaskennat Helmi-ja Elokuussa.

14.Päätettiin kokous klo 20:35.

 
Juhani Vähähyyppä pj      Pentti Keski-Korpela sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastivat

Tiina Tolmonen ja Allan MikkolaKannuksen Metsästysseuran kesäkokous 1.8.2013

 
1§ Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Vähähyyppä ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johannes Mikkola ja Hannu Karvonen.

4§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Riistakiintiöt:3 metsäkanalintua,joista 1 urosmetso,koppelo ja riekko rauhoitettu.jäniksellä ei kiintiötä.Kauriit 3+3 kummankin porukan alueella.

6§ Rauhoitusalueet:Ypyäntie vasen puoli Karvoselle,josta viljelystietä Toholammin tielle.Polvikosken alue Toholammintien ja Lestijoen välissä.Etelänevan natura alueella kanalinnut ja hanhi.

7§ Uudet jäsenet:Miska Isohanni,Janne Keski-Korpela,Iiro Peltokangas,Aleksi Hauhtonen,Tapani Roukala,Valtteri Hernesniemi,Toni Saari ja Miro Mikkola.

8§ Tuulivoima puiston suunnitelma tulossa seuran alueelle(seurakunnan alue).Esittelytilaisuus on 13.8.

9§ Suomen Pystykorvien pohjalohkon valintakoe 5.-6.10.Maasto myönnettiin käyttöön.

10§ Kokous päättyi  klo 19:45.
Kannuksen Metsästysseuran vuosikokous 7.2.2013

1§ Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.

2§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Vähähyyppä ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Paikalla 12 jäsentä.

4§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Niemonen ja Raimo Mattila.

5§ Hyväksyttiin v.2012 toimintakertomus.

6§ Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja hyväksyttiin.

7§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8§ Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Juha Landin ja jäseniksi Matti Hernesniemi,Reijo                      Karppinen,Pentti Keski-Korpela,Janne Isohanni,Tiina Tolmonen,Jorma Niemonen,Hannu Saarikoski ja Olavi Perttula.

9§ Hyväksyttiin toiminta-ja taloussuunnitelma.

10§ Hyväksyttiin liittymismaksut:nuoret 20€ ja muut 100€,vuosijäsenmaksu 20€.

11§ Valittiin jaostot:Hirvijaosto puh.joht.Lauri Lamu,varapuh.joht.Allan Mikkola,muut: Janne Isohanni,Juha Landin,Antti Hyyppä,Risto Rekilä,Lauri Linna,Jorma Niemonen, Hannu Saarikoski,Pentti Keski-Korpela.
Riistanhoitojaosto:Puh.joht.Reijo Karppinen Ampumajaosto:Puh.joht.Juha Landin

12§ Päätettiin osallistua karhunpyyntiin yhteisluvalla.Ilveslaskenta tulossa vielä tänä talvena

13§ Kokous päättyi klo 20:00                

Pöytäkirjan tarkastajat:  Jorma Niemonen  Raimo Mattila

.

.

.

Kannuksen Metsästysseuran kesäkokous 9.8.2012 klo19

1§ Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.                     

  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Landin ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela 

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi  Osmo Niemi ja Juhani Vähähyyppä. 

4§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi(Lestijoki lehti 2.8.) 

 5§ Riistakiintiöt:3 metsäkanalintua joista 1 urosmetso.Koppelo ja riekko rauhoitettu.

   Kauriit 5+5 Kannuksen ja Korpelan kummankin seurueen aueella.1 kauris pyytäjää kohti.
   Yhdyshenkilöt Esko Joki-Korpela ja Jorma Niemonen.
   Jäniksellä ei kiintiötä.Riistakolmio laskennassa tavattiin 22 kanalintua. 

6§ Rauhoitusalueet:Etelänevalla kanalinnut rauhoitettu.Ypyän alue ja Polvikosken alue
   Seuran nettisivuilla alueiden kartat.                     

7§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:Veli-Matti Mäenpää,Henri Tiikkanen,Toni Lassila,Eero Ylikangas ja Janne Kippola.

8§ Karhunpyyntiin lähteville ilmoittaumislistat ja säännöt Kannuksen ja Ypyän kämpillä

9§ Seuran nettisivuja varten ostetaan levytilaa joka maksaa 2.95 €/kk.Voidaan myydä mainostilaa jos kysyntää.Mika Lamu hoitaa käytännön asiat.

10§ Viirrejärven alueella ei pienriistan pyyntiä hirven metsästyksen aikana.

11§ Kokous päättyi klo 19:50.

 

Kokouksen puolesta      Juha Landin pj                      Pentti Keski-Korpela siht.

Pöytäkirjan tarkastajat   Juhani Vähähyyppä              Osmo Niemi

Kannuksen Metsästysseuran vuosikokous 5.2.2012

1. Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.

2. Kokouksen valittiin Juhani Vähähyyppä ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Niemonen ja Timo Juola.

5. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2011.

6. Esitettiin ja hyväksyttiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

7. Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus.

 8. Johtokuntaan valittiin entiset.

 9. Esitettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma v.2012.

10. Hyväksyttiin entiset liittymis ja jäsenmaksut.

11.Hirvijaostoon entisten lisäksi Raimo Mattila ja ampumajaostoon Antti Korhonen.

12.Suositellaan hirvijahtiin osallistuville 200:n pisteen suoritusta ennen jahtia.

13.Yleinen kokous päätti esittää ponnen koskien alueelle mahdollisesti rakennettavia tuulivoimaloita. Ne rajoittavat metsästysseuran tarkoitusperien mukaista omistamansa alueen käyttöä.

14. Ketun narupyynnin koulutusta tullaan järjestämään.

15. Riistanhoitoyhdistyksen kokous on 7.2. ja johtokuntaan esitetään uudelleen seurasta olleita jäseniä.

16.Kokous päättyi Klo 20:30.

Pöytäkirjan tarkastajat: Jorma Niemonen    Timo Juola
Kannuksen Metsästysseuran kesäkokous

Aika:        14.8.2011 klo 19.00 - 19.52
Paikka:    Metsästysseuran maja


1§ Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.   
Kokouksen aluksi luovutettiin riistanhoitoyhdistyksen myöntämät pronssiset ansiomerkit Sauli Konttilalle sekä Milko Liedekselle.

2§ Kokouksen puh.johtajaksi valittiin Mika Lamu , sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paaso Isohanni ja Hannu Karvonen.


5§ Riistakiintiöt: 3 metsäkanalintua,joista 1 urosmetso muut teeri/pyy.
Rauhoitettuja ovat koppelo,riekko ja peltopyy.
Metsähanhen pyynti on sallittua vasta 17.9.2011
Metsäkauriin kiintiö Kirkonkylä 5+5,
Korpela 5+5

Kauriinpyynnin yhdyshenkilöt Jorma Niemonen (kk)  ja Esko Joki-Korpela (Korpela).

6§ Rauhoitusalueet
 - Toholammintien ja Lestijoen välinen alue(Polvikoski).

 - Ypyäntien vasen puoli Karvoselle,josta tilustietä pitkin voimalaitoksen tienhaaraan
     Toholammin tielle.
 - Rekilässä Etelänevan natura-alueella on rauhoitettuja metsäkanalinnut sekä hanhi

7§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
Jussi Karvonen, Jukka Syrjälä, Arttu Syrjälä, Jaakko Pirnes, Kirsi Roiko-Jokela, Pasi Roiko-Jokela.


8§ Karhun sekä ilveksen pyynti
Päätettiin osallistua karhunpyynin yhteislupaan mikäli alueelle myönnetään kaatolupa.
Mikäli kaatolupa tulee niin karhunpyyntiä varten pidetään erillinen kokous ennen jahdin alkua.

KannMs:n karhunpyynnin yhdyshenkilönä toimii Allan Mikkola.

Päätettiin osallistua mahdolliseen ilveksen pyyntiin.

9§ Nordea pankissa olevan tilin lakkauttaminen.
Annettiin tiedoksi kyseisen tilin lakkautus.

10§ Muut asiat
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri on saanut luvan karhunhaukkukokeiden järjestämiseen sekä luvan karhuahaukkuvien koirien koulutukseen. Lupa koskee Kennelpiirin jäsenseuroja ja niiden jäseniä. Kannuksen Ms on K-P:n kennelpiirin jäsen.

11§ Kokous päättyi klo 19:52.
Talvikokous  (tiivistelmä)

Aika:        30.1.2011 klo 19.00 - 20.28
Paikka:    Metsästysseuran maja
Läsnä:     13 jäsentä

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Metsästysseuran puheenjohtaja Juha Landin toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi tilaisuuden.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lamu ja sihteeriksi Reijo Karppinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu seuran nettisivulla 21.1.2011. Kokous on laillinen ja päästösvaltainen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Karvonan sekä Antti Hyyppä.

5. Esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

Esitettiin vuoden 2010 toimintakertomus.

6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esitettiin vuoden 2010 tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan ja erovuoroisten tai eronneiden johtokunnan jäsenten vaali.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin.

Johtokunnan jäsenet:
Matti Hernesniemi, Reijo Karppinen, Pentti Keski-Korpela, Janne Isohanni, Tiina Tolmonen, Jorma Niemonen, Hannu Saarikoski sekä Olavi Perttula.

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi Risto Posio ja Tapani Iso-Heiniemi, varalla Paavo Niemelä.

9. Vahvistetaan kuluvan vuoden talous- ja toimintasuunnitelma.

Vahvistettiin vuoden 2011 talous- ja toimintasuunnitelma.

10. Määritetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Jäsenmaksu: 20 €
Liittymismaksu: 100 €, nuoret 20 €

11. Valitaan tarpeelliset jaostot

Valittiin seuraavat jaostot: Hirvijaosto, Riistanhoitojaosto, Ampumajaosto

Hirvijaosto: Pj. Lauri Lamu, vpj. Allan Mikkola, muut jäsenet Janne Isohanni, Juha Landin, Antti Hyyppä, Hannu Saarikoski, Samuli Ovaskainen, Risto Rekilä, Risto Päivärinta, Jorma Niemonen ja Pentti Keski-Korpela.

Riistanhoitojaosto: Pj. Timo Juola, Matti Hernesniemi, jäsenet Reijo Karppinen, Kimmo Keskisalo, Tommi Linna, Tapani Iso-Heiniemi, Sauli Konttila, Rasmus Niemonen, Risto Posio, Juha Landin, Pasi löytynoja, Jorma Niemonen, Mauri Jussila ja Arto Ahonen.

Ampumajaosto: Pj. Juha Landin, jäsenet Mauri Tervo, Petri Yrjänä, Rasmus Niemonen, Lauri Linna, Risto Posio, Matti Hernesniemi, Pentti Saarikoski, Raimo Mattila, Esko Saarikoski, Mauri Mastokangas, Erkko Ypyä, Hanna Haasala, Tiina Tolmonen, Esko Joki-Korpela ja Asta Rekilä.12. Uuden jäsenet

Johtokunta on valinnut yhdistykseen uusiksi jäseniksi Antti Korhosen sekä neljä maanomistaja jäsentä.

13. Muut vuosikokousasiat

Keskusteltiin vierasluvista. esim. Jos vieraaksi tulee ajokoiran omistaja (metsälle), tulee hänen maksaa 10 euron vieraslupa. Vieraslupa saadaan tulostettua seuran nettisivuilta.
Riistakolmiolaskenta suoritetaan lauantaina 5.2 klo 9.00. Kokoontuminen kämpälle.

14. Vuosikokouksen päätöksistä tiedottaminen

Yleisten kokousten kokouskutsut julkaistaan Lestijoki-lehdessä sekä
metsästysseuran nettisivuilla.
Talvi- sekä kesäkokousten päätöksistä tiedotetaan metsästysseuran nettisivuilla.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28Mika Lamu                        Reijo Karppinen
Puheenjohtaja                    Sihteeri


Hannu Karvonen               Antti Hyyppä
Pöytäkirjan tarkistaja        Pöytäkirjan tarkistaja

Kannuksen Metsästysseuran kesäkokous

Aika:        16.8.2010 klo 19.00 - 19.45
Paikka:    Metsästysseuran maja


1§ Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.   

2§ Luovutettiin seuran viiri 50 v.täyttäneelle Reijo Karppiselle.

3§ Kokouksen puh.johtajaksi valittiin Juha Landin , sihteeriksi Pentti Keski-Korpela,
     pöytäkirjan tarkastajiksi Jaakko Saari ja Jukka Keskisalo.

4§ Kokouksista tullaan ilmoittamaan seuran kotisivuilla.

5§ Riistakiintiöt:3 metsäkanalintua,joista 1 urosmetso muut urosteeri/pyy.
     Rauhoitettuja ovat koppelo,naarasteeri,riekko ja peltopyy.
     Metsähanhen pyynti sallittu vasta 10.9.
     Metsäkauriin kiintiö Kannus/Korpela molemmat 5+5.
     Kyttäyspyynnissä 1 kauris/metsästäjä/kausi.

6§ Kauriinpyynnin yhdyshenkilöt Jorma Niemonen ja Esko Joki-Korpela.

7§ Rauhoitusalueet Toholammintien ja Lestijoen välinen alue(Polvikoski).
    Ypyäntien vasen puoli Karvoselle,josta tilustietä pitkin voimalaitoksen tienhaaraan
     Toholammin tielle.
8§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
     Jussi Mäkelä, Raine Ketopaikka, Anton Peltokangas,
Jyrki Ojanperä, Roosa Vetoniemi.

9§ Metsästysalueiden rajat tarkennetaan karttaan ja pannaan esille kotisivuille.

10§ Hirvenhaukku-ja linnunhaukku
       
Piirinmestaruus kokeet 18.-19.9.

       Linnunhaukkujen SM-koe 16.17.10.
       Hirvenhaukkukoe 16.11.      
       Kansainvälinen hirvenhaukkukoe 4.12.

       Koemaastoja näihin ja muihinkin piirin alueen kokeisiin voi tulla ja näistä pyritään ilmoittamaan kotisivuilla.

11§ Kokous päättyi klo 19:45.


_______________________________________________________________________


Talvikokous
Aika:        7.2.2010 klo 12.00
Paikka:    Metsästysseuran maja
Läsnä:     12 jäsentä

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Metsästysseuran puheenjohtaja Juha Landin toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi tilaisuuden.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lamu ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Lestijoki lehdessä to 28.1. Kokous on laillinen ja päästösvaltainen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Allan Mikkola sekä Olavi Perttula.

5. Esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

Esitettiin vuoden 2009 toimintakertomus.

6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esitettiin vuoden 2009 tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan ja erovuoroisten tai eronneiden johtokunnan jäsenten vaali.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin.

Johtokunnan jäsenet:
Matti Hernesniemi, Reijo Karppinen, Pentti Keski-Korpela, Janne Isohanni, Tiina Tolmonen, Jorma Niemonen, Hannu Saarikoski sekä Olavi Perttula.

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi Risto Posio ja Tapani Iso-Heiniemi, varalla Paavo Niemelä.

9. Vahvistetaan kuluvan vuoden talous- ja toimintasuunnitelma.

Vahvistettiin vuoden 2010 talous- ja toimintasuunnitelma.

10. Määritetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Jäsenmaksu: 20 €
Liittymismaksu: 100 €, nuoret 20 €

11. Valitaan tarpeelliset jaostot

Valittiin seuraavat jaostot: Hirvijaosto, Riistanhoitojaosto, Ampumajaosto

Hirvijaosto: Pj. Tiina Tolmonen, vpj. Allan Mikkola, muut jäsenet Janne Isohanni, Juha Landin, Antti Hyyppä, Hannu Saarikoski, Samuli Ovaskainen, Risto Rekilä, Risto Päivärinta, Jorma Niemonen ja Pentti Keski-Korpela.

Riistanhoitojaosto: Pj. Matti Hernesniemi, jäsenet Reijo Karppinen, Kimmo Keskisalo, Hannu Liedes, Tapani Iso-Heiniemi, Sauli Konttila, Rasmus Niemonen, Risto Posio, Juha Landin, Kari Ilmen, Pasi löytynoja, Jorma Niemonen, Mauri Jussila ja Arto Ahonen.

Ampumajaosto: Pj. Juha Landin, jäsenet Mauri Tervo, Petri Yrjänä, Rasmus Niemonen, Lauri Linna, Risto Posio, Matti Hernesniemi, Pentti Saarikoski, Raimo Mattila, Esko Saarikoski, Mauri Mastokangas, Erkko Ypyä, Hanna Haasala, Tiina Tolmonen, Esko Joki-Korpela ja Asta Rekilä.12. Uuden jäsenet

Johtokunta on valinnut yhdistykseen uusiksi jäseniksi Tommi Linna, Sakari Konttila sekä Osmo Niemonen.

13. Muut vuosikokousasiat

- Hirvien nuolukiviä ostetaan lisää 10 kpl / hirviseura.
- Linnunhaukun SM kisat pidetään Keski-Pohjanmaalla lokakuun puolessa välissä. Kannuksen metsästysseura luovuttaa koemaaston. Maasto on rauhoitettu muulta metsästykseltä kyseisenä aikana. Tarkemmat rahoitustiedot ilmoitetaan seuran nettisuvulla.
- Kannuksen rhy:n asiat: Hirvilupia on haettava ensi vuodelle mennyttä vuotta enemmän. Jopa 30%.  Kannuksen hirvitiheys 4,5 hirveä/1000 ha.

14. Vuosikokouksen päätöksistä tiedottaminen

Talvikokouksen päätöksistä tiedotetaan metsästysseuran nettisivuilla.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53.Mika Lamu                        Pentti Keski-Korpela
Puheenjohtaja                    Sihteeri


Allan Mikkola                    Olavi Perttula
Pöytäkirjan tarkistaja        Pöytäkirjan tarkistaja

PÖYTÄKIRJA
Kannuksen Metsästysseuran kesäkokous 17.8.09 klo 19.00
Läsnä 14 jäsentä

1.Kokouksen avaus
Juha Landin avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lamu ja sihteeriksi Pentti Keski-Korpela. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Karvonen ja Paavo Niemelä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvalyaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Ilm.Lestijoki lehdessä 6.8.09.

4. Riistakiintiöistä päättäminen
Riistakiintiöiksi sovittiin:Metsäkanalinnut 3 kpl,joista 1 urosmetso tai muut urosteeri/pyy. Koppelo, naarasteeri, peltopyy ja riekko ovat rauhoitettuja. Jäniksellä ei kiintiötä.
 
Metsäkauriin kiintiöt: Kannus 5+5 ja Korpela 5+5. Pyytäjää kohti 2 kaurista. Yhdyshenkilöt Esko Joki-Korpela ja Hanna Haasala, jotka seuraavat kannan kestävyyttä.

5. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet pienriistalle: Polvikosken alue, Toholammin tie-Lestijoki. Ypyäntien vasen puoli, peltoalue+metsäsaarekkeet asutuksen lähellä.

7. Jäsenasiat
Uusiksi jäseneksi hyväksyttiin Hannu Keski-Korpela, Sanna Simelius-Keski-Korpela, Arto Savaloja ja Janne Kreus.

8.Muut asiat
Koirien jäljestyskoe on 26.8.seuran alueella.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty klo 19.30.

puh.joht.                Sihteeri
Mika Lamu           Pentti Keski-Korpela
   
pöytäkirja tarkastettu
Hannu Karvonen        Paavo Niemelä

           

PÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS 29.1.2009 klo 19.30
Läsnä 13 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus
Juha Landin avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Lamu ja sihteeriksi Sauli Konttila.   

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaisekai, ilmoitus Lestijoki-lehdessä to 22.1.2009.

4. Pöytäkirjantarkistajien/ääntenlaskijoiden valinta.
Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Johannes Mikkola ja Antti Hyyppä.

5. Johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
Hyväksyttiin vuoden 2008 toimintakertomus, liite 1.

6. Vuoden 2008 tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta.
Päätettiin hyväksyä  vuoden 2008 tilikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8.  Johtokunnan puheenjohtajan ja erovuoroisten tai eronneiden johtokunnan jäsenten vaali.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja jäseniksi: Matti Hernesniemi, Reijo Karppinen, Pentti Keski-Korpela, Janne Isohanni, Tiina Tolmonen, Jorma Niemonen, Johannes Mikkola ja Olavi Perttula

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi Risto Posio ja Tapani Iso-Heiniemi, varalla Paavo Niemelä.

8. Vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelma.
Hyväksyttiin vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelma, liite 2.

9. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 € ja liittymismaksuksi 100 €, nuorilta 20 €.

11. Valitaan tarpeelliset jaostot.
Hirvijaosto: Pj. Tiina Tolmonen, vpj. Allan Mikkola, muut jäsenet Janne Isohanni, Juha Landin, Antti Hyyppä, Hannu Saarikoski, Samuli Ovaskainen, Risto Rekilä, Risto Päivärinta, Jorma Niemonen ja Pentti Keski-Korpela.

Riistanhoitojaosto: Pj. Matti Hernesniemi, jäsenet Reijo Karppinen, Kimmo Keskisalo, Hannu Liedes, Tapani Iso-Heiniemi, Sauli Konttila, Rasmus Niemonen, Risto Posio, Juha Landin, Kari Ilmen, Pasi löytynoja, Jorma Niemonen, Mauri Jussila ja Arto Ahonen.

Ampumajaosto: Pj. Juha Landin, jäsenet Mauri Tervo, Petri Yrjänä, Rasmus Niemonen, Lauri Linna, Risto Posio, Matti Hernesniemi, Pentti Saarikoski, Raimo Mattila, Esko Saarikoski, Mauri Mastokangas, Erkko Ypyä, Hanna Haasala, Tiina Tolmonen, Esko Joki-Korpela ja Asta Rekilä.

12.    Uudet jäsenet
Aki Valtonen, Markus Haapalehto
Maanomistajajäsenyys, Jukka Lahdenperä

13. Muut, kuin vuosikokousasiat.    
1. Seuran kotisivut.
Päätettiin, että Mika Lamu suunnittelee Kannuksen metsästysseuralle kotisivuja, jotka löytyvät osoitteesta: www.kotinet.com/kannuksenmetsastysseura

2. Viirien tilaus.
Päätettiin hankia viirit 20 kpl lipputuotteelta, hinta 460 € ja toimituskulut.

3. Beaglein Pohjanlohkon valintakoe 31.10.2009 Kannuksessa, maastopyyntö.
Maastoksi luvattiin Teerineva ja Ympyräisneva.

14. Vuosikokouksen päätöksistä tiedottaminen.
Sihteeri laatii lehtijutun, kun kotisivuasia valmistuu.

15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Mika Lamu päätti kokouksen klo 20.42.


Kokouksen puolesta:

Mika Lamu, pj                    Sauli Konttila, sihteeri

Antti Hyyppä                      Johannes Mikkola
Pöytäkirjan tarkistaja        Pöytäkirjan tarkistaja

AlkuunJohtokunnan kokoukset

JOHTOKUNNAN KOKOUS 29.1.2008 klo 18.30
Läsnä: Tiina Tolmonen, Johannes Mikkola, Jorma Niemonen, Reijo Karppinen, Juha Landin ja Sauli Konttila
   
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen.

2. Edellisen vuoden toimintakertomus.
Täydennettiin toimintakertomusta ja esitetään sitä vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

3. Edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto.
Tilikausi on ylijäämäinen 409 €. Esitetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta tilintarkastajien lausunnon mukaisesti.

4. Esitetään vuosikokoukselle tili- ja vastuuvapautta johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille.

5. Vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelma.
Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelma.

6. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
Esitetään entisiä: Jäsenmaksu 20 €  ja liittymismaksu  100 €, nuorilta 20 €.

7. Uudet jäsenet
Aki Valtonen ja Markus Haapalehto ovat hyväksytty syksyllä uusina jäseninä ja  maanomistajajäsenyys Jukka Lahdenperälle.

8. Esitetään Riistanhoitoyhdistyksen jäsentä ja hänelle varajäsentä.
Varsinaiseksi jäseneksi Janne Isohanni ja hänen varamieheksi Juha Landin.

9. Muut, kuin vuosikokousasiat.
- Kannuksen Metsästysseuran kotisivut. Suhtaudutaan myönteisesti, Mika Lamu on luvannut suunnitella kotisivuja.
- Beaglen Pohjanlohkon valintakokeet 31.10.2009 Kannuksessa, ja siihen pitäisi saada koemaasto. Maastoksi Teerineva ja Ympyräisneva.
- Viirien hankinta, päätettiin hankkia 20 viiriä, kustannuksia n. 460 € ja kulut Lipputuotteelta.

10. Kokouksen päättäminen
Juha Landin päätti kokouksen klo 19.28.

Alkuun